EA เปิดให้เล่นเกม Plants vs. Zombies 3 บน iOS และ Android ในบางประเทศแล้ว

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับชาวเกม เพราะในคราวนี้ทาง EA เขาได้เปิดให้เล่นเกม Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia ในสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และไอร์แลนด์แล้ว

Read More