ROM : Remember Of Majesty เปิดให้ลงทะเบียนเตรียมออกผจญภัยไปใน Calderas แล้ว

เตรียมมาพบกับการผจญภัยครั้งใหม่อีกครั้ง งานนี้เรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบเกมแนว MMORPG ก็เตรียมตัวให้พร้อม! เพราะล่าสุดนั้นทาง Kakao Games Corp. ก็ได้ประกาศพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับตัวเกม ROM : Remember Of Majesty แล้วอย่างเป็นทางการ

Read More