Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2024 Spring ปักธงแมตซ์แรก 22 มีนาคมนี้

● การแข่งขันรอบน็อคเอ้าท์เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 67 – 12 พ.ค. 67 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีมจาก ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย

Read More