Hearthstone : เตรียมตัวเข้าสู่ร้านเหล้าของเหล่าจอมเวทนักประลอง ของ Hearthstone Battlegrounds 6 ธันวาคม

แดนเถื่อนไร้กฎหมายมาเยือนโรงเตี๊ยม Battlegrounds ในฤดูกาลใหม่ล่าสุดที่จะเริ่มต้นในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ลองเล่นสามฮีโร่ใหม่ เวทมนตร์ใหม่ และมินเนี่ยนใหม่ 32 แบบก่อนที่นายอำเภอจะไล่ตะเพิดพวกเขาออกจากเมืองไป

Read More