MARBLEX ปรับปรุงโทเคนโนมิกส์ พร้อมเผยชื่อใหม่ว่า Stella Fantasy

MARBLEX บริษัทในเครือของผู้พัฒนาและให้บริการเกมมือถือชื่อดัง Netmarble ได้เปิดเผยการปรับปรุงกลยุทธ์โทเคนโนมิกส์เกมอย่างครอบคลุม ขอนำเสนอการปรับปรุงด้านการทำงานของ MBX ผ่านกลุ่มเกมที่มีการจัดเตรียมเข้าใหม่บน MBX Station แทนที่แต่ละเกมจะมีสกุลเงินพื้นฐานภายในเกมที่แตกต่างกัน gMBXL จะเป็นโทเค็นที่เชื่อมโดยตรงกับ MBXL ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในเครือข่ายเกม โทเค็นใหม่นี้จะดำรงข้อดีของการประมวลผลการทำธุรกรรมที่มีความเร็วสูงและการปรับขยาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของโทเคนโนมิกส์เกมโดยเฉพาะ MARBLEX

Read More