Overwatch 2 แบนผู้เล่นรอบใหม่ที่โกง-เกรียนในเกมถึง 250,000 คน

เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ทาง Blizzard ได้ประกาศลงโทษแบนผู้เล่นรอบล่าสุดจำนวน 250,000 คนออกไปจากเกม Overwatch 2 ซึ่งในจำนวนนี้ล้วนเป็นผู้เล่นที่มีพฤติกรรมโกงและมุ่งร้ายต่อผู้เล่นอื่น ตลอดจนสร้างบรรยากาศไม่พึงประสงค์ขึ้นในเกมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ด่าทอ เหยียด ข่มขู่ ภายในแชท รวมถึงการตั้งชื่อไอดีด้วยข้อความหรือถ้อยคำรุนแรง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทาง Blizzard มองว่าเป็นภัยและทำให้สังคมหรือคอมมูนิตี้เกมเกิดความ Toxic นั่นเอง

Read More