Total War: Pharaoh แนะนำกลุ่ม Hittite ในตัวอย่างและบล็อกใหม่

Total War: Pharaoh แนะนำกลุ่ม Hittiteอาณาจักรแตกแยก ใน Anatolia อาณาจักร Hatti ที่เคยยิ่งใหญ่ล่มสลายเมื่อสงครามกลางเมืองและความบาดหมางในครอบครัวครั้งใหญ่ระหว่างลูกพี่ลูกน้องที่เป็นคู่แข่งกันทำให้อาณาจักรตกอยู่ในความมืด ที่นี่ เลือดไม่ข้นกว่าน้ำ คุณจะสั่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายของพวกเขา หรือคุณจะชุมนุมอยู่ข้างหลังผู้แย่งชิงที่เชื่อว่าตัวเองเป็นอวตารของเทพเจ้า

Read More